Firma RoadSolutions powstała z myślą o wsparciu firm realizujących projekty budowy elektrowni wiatrowych.

Działania

Zakres naszych działań obejmuje m. in.:

 • analizy możliwości powstania parku wiatrowego z perspektywy dostarczenia elementów wież wiatrowych,
 • prowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg uwarunkowujących przejazd zestawów ponadgabarytowych,
 • uzyskiwanie stosownych dokumentów i ekspertyz,
 • doradztwo i konsulting istniejących planów inwestycji min.: uwzględniający logistykę wewnątrz projektowanej farmy, dzierżawy gruntów pod drogi, itp
 • nadzór jakościowy realizacji logistycznych,
 • obsługę organizacji transportów nienormatywnych.


Wartości

Wszystkie nasze czynności prowadzone są w oparciu o wykwalifikowany i doświadczony zespół ekspertów a nasi klienci otrzymują stosowną dokumentację.

Wypracowane przez nas metody pracy pozwolą Państwu na:

 • określenie możliwości powstania inwestycji,
 • zweryfikowanie istniejących planów projektowych,
 • oszacowanie nakładów na wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej wraz z pracami towarzyszącymi.

Podczas realizacji projektów, na etapie montażu wież zapewnimy Państwu nadzór nad transportami i jakością świadczonych projektów logistycznych.


Czekamy na Was

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.
Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.
tymczasem do 1 sierpnia 2020 roku:

967000

przejechanych km

557

zainstalowanych turbin

1300

wypitych kaw

Oferta

Rozwiązania drogowe

Dojazd do inwestycji:
Jednym z najważniejszych aspektów powstania inwestycji jest konieczność zapewnienia możliwości dostarczenia elementów konstrukcyjnych wieży wiatrowej.

W ramach naszych prac oferujemy Państwu opracowanie:

 • optymalnych możliwości dojazdu w obszar farmy wiatrowej,
 • określenie niezbędnych nakładów na przystosowanie infrastruktury drogowej,
 • dokumentacji stanu faktycznego dróg przed i po zakończeniu inwestycji.
 • analizy określającej trasę przejazdu wraz z opisem koniecznych prac przystosowawczych.
 • uzgodnienień z zarządcami dróg, które są podstawą do dalszych prac inżynieryjno – drogowych.

  Wszystkie nasze czynności pozwolą Państwu na zweryfikowanie projektu pod kątem możliwości logistycznych,
  określenie nakładów finansowych związanych z przystosowaniem dróg oraz ułatwią dalsze postępowanie administracyjne związane z projektem transportowo-logistycznym. Infrastruktura wewnętrzna:

Infrastruktura wewnętrzna:
Weryfikacja infrastruktury wewnętrznej projektu farmy wiatrowej wykonana przez Road Solutions obejmuje analizę istniejącego planu pod kątem możliwości transportowo – logistycznych uwzględniających:

 • zjazdy z dróg publicznych w drogi wewnętrzne,
 • układ dróg wewnętrznych,
 • place montażowe i ich połączenie z drogami wewnętrznymi,
 • miejsca postojowe i manewrowe dla zestawów nienormatywnych,
 • miejsca składowania elementów konstrukcyjnych wież wiatrowych,
 • prawa własności gruntów,

Wykonana analiza pozwoli na niezależną, praktyczną ocenę projektu infrastruktury logistycznej. Wskazane rozwiązania przyczynią się do optymalnego wykorzystania dróg, a jednocześnie ułatwią prawidłowe zabezpieczenie harmonogramu dostaw i montażu na etapie realizacji projektu.

Nadzór jakościowy logistyki

Uwzględniając łańcuch dostaw i związane
z nim ryzyko prowadzimy działania zmierzające do zabezpieczenia interesów naszych klientów.

Obejmują one min.:

 • nadzór bezpośredni nad załadunkami, rozładunkami i przeładunkami oraz ich dokumentację,
 • ujawnienie i dokumentowaniu ewentualnych uszkodzeń, określenie ich przypuszczalnego miejsca i sposobu powstania,
 • weryfikację dokumentacji transportowej niezbędnej dla poruszania się zestawów nienormatywnych,
 • konsulting przy doborze podwykonawców i sprzętu.

Wspólnie podjęte działania zminimalizują ryzyko opóźnień od harmonogramu dostaw. Ułatwią także postępowanie odszkodowawcze wynikające z zaistniałych uszkodzeń potwierdzone stosowną dokumentacją.

Ekspertyzy, opracowania i badania drogowe

W ramach prowadzonych prac przy projektach drogowych i logistycznych zajmujemy się organizacją:

 • badań gruntowo – wodnych,
 • ekspertyz drogowo – mostowych,
 • dokumentowaniem stanu technicznego dróg i skrajni drogowych przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu,
  Dodatkowo wspieramy inwestorów przy organizacji niezbędnych dokumentów dla prac dostosowawczych.

Obsługa transportów nienormatywnych

Nasza firma zajmuje się organizacją:

 • zezwoleń na przejazd zestawów nienormatywnych,
 • pilotażu cywilnego,
 • eskort policyjnych,
 • ekspertyz drogowo – mostowych,
 • prac dostosowawczych umożliwiających przejazd zestawów nienormatywnych polegających min. na pracach budowlano-drogowych, usuwaniu znaków i drzew, podnoszeniu lub rozpinaniu sieci elektrycznych, teleinformatycznych oraz trakcji zasilających komunikację miejską,
 • przesunięć elementów ciężkich oraz transportu wewnętrznego,

Kontakt

RoadSolutions
ul. Gryfa Pomorskiego 54/c/5
81-572 Gdynia
tel. +48 602 401 205
headoffice@roadsolutions.pl