100% EKOLOGIA

Kierujemy się zasadami ochrony przyrody i proekologicznym podejściem do środowiska naturalnego.

Informacje o firmie

Road Solutions powstała z myślą o wsparciu firm realizujących projekty budowy elektrowni wiatrowych


Działania
Zakres naszych działań obejmuje m. in.:

- analizy możliwości powstania parku wiatrowego z perspektywy dostarczenia elementów wież wiatrowych,
- prowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg uwarunkowujących przejazd zestawów ponadgabarytowych,
- uzyskiwanie stosownych dokumentów i ekspertyz,
- doradztwo i konsulting istniejących planów inwestycji min.: uwzględniający logistykę wewnątrz projektowanej farmy, dzierżawy gruntów pod drogi, itp
- nadzór jakościowy realizacji logistycznych,
- obsługę organizacji transportów nienormatywnych.


Wartości
Wszystkie nasze czynności prowadzone są w oparciu o wykwalifikowany i doświadczony zespół ekspertów a nasi klienci otrzymują stosowną dokumentację.
Wypracowane przez nas metody pracy pozwolą Państwu na:
- określenie możliwości powstania inwestycji,
- zweryfikowanie istniejących planów projektowych,
- oszacowanie nakładów na wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej wraz z pracami towarzyszącymi.

Podczas realizacji projektów, na etapie montażu wież zapewnimy Państwu nadzór nad transportami i jakością świadczonych projektów logistycznych.


Czekamy na Was
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.
Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.